fbpx

Informacja o przetwarzaniu danych Klientów i KontrahentówW związku z rozpoczęciem stosowania, od dnia 25 maja 2018r., przepisów Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej RODO) poniżej przekazujemy informacje spełniając tym samym obowiązek informacyjny zgodnie
z art.13 ust. 1 i 2 RODO.
Informujemy, iż Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych związanych z procesem
sprzedaży towarów i usług jest

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KAJA” ul.Zaryte 19 34-700 Rabka-Zdrój

Ponadto, informujemy, iż:
1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy
Państwem a naszą firmą, prowadzenia akcji marketingowych, obsług oraz zakupów, dochodzenia
ewentualnych roszczeń a także realizacji wiążących Państwa z firmą umów i porozumień.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji, wskazanych w pkt. 1,
celów.
3. Odbiorcami Państwa danych będą wyłącznie podmioty i organy uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji umów.
4. Administrator Danych Osobowych informuje, iż nie przetwarza Państwa danych osobowych w oparciu o
zautomatyzowany sposób podejmowania decyzji, w tym nie dokonuje ich profilowania.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile nie będą istniały ważne prawnie, uzasadnione podstawy do
przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w pkt 1 lit. a) ma charakter dobrowolny.
Konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie brak możliwości nawiązania i wykonywania
stosownych umów np. sprzedaży towarów i usług. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest
obowiązkowe, jeżeli wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Kurier zwierząt - Transportujemy tylko zwierzęta

Top